• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота

Методична проблема школи:

«Педагогічна майстерність діяльності вчителя у розвитку творчої особистості та формуванні навчальних компетентностей учнів»

Методична робота Боярського НВК базується на основі нормативно-правових документів: Конституції України, Конвенції з прав дитини, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної Доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті (2001-2025 рр.), Національної стратегії розвитку освіти України на період до 2021 року, постанов Кабінету Міністрів, які стосуються галузі «Освіта», Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, наказів МОН України, що регулюють навчально-виховний процес у школі, наказів управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації та відділу освіти Лисянської районної державної адміністрації.

Методична робота в навчальному закладі проводиться відповідно до Статуту НВК, перспективного та річного планування на основі діагностики та моніторингових досліджень.

Другий рік методична робота Боярського НВК спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми «Педагогічна майстерність діяльності вчителя у розвитку творчої особистості та формуванні навчальних компетенцій учнів»

Методична рада, шкільні методичні об’єднання, творча група направляють зусилля на пошуки нових шляхів організації навчально-виховного процесу, формування компетентного школяра, роботу з обдарованими дітьми, впровадження інформаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання та виховання учнів, проектної діяльності, системи гнучкої диференціації.

Продовжується робота з активізації творчого потенціалу кадрів НВК про що свідчить кваліфікаційний рівень педагогів. У школі працює 21 учитель. Серед них

вчителів-методистів – 1, старших вчителів – 1, вчителів вищої категорії – 4,

вчителів I категорії – 8.

У колективі є певний потенціал для росту: школа поповнилася молодими кадрами, які подають хороші надії.

Учителі НВК беруть участь у роботі обласних, районних конференцій, секційних заняттях, конкурсах «Учитель року», виставках передових педагогічних технологій, конкурсах на кращу серію цифрових ресурсів, у семінарах шкільного, районного рівнів. За останні п’ять років ряд робіт учителів занесені до анотованого каталогу Черкаського ОІПОПП. У 2015 році учителі одержали сертифікати Інтернет - сайтів.

Важливе місце у системі організації науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки вчителів, їх професійного становлення відіграє самоосвіта.

Координатором всієї методичної роботи НВК є методична рада, вона складається з 8 осіб. До її складу входять керівники методичних об’єднань, заступники директора НВК, учителі вищої категорії. На засіданнях розглядаються питання методичної роботи НВК, досягнення сучасної педагогічної, психологічної наук, результативність навчальної діяльності, участь у конкурсах фахової майстерності, стан викладання окремих предметів, передовий педагогічний досвід колег, виносяться пропозиції на розгляд педагогічних рад. Серед форм роботи методичної ради - круглі столи, ярмарки професійної майстерності, «методичні посиденьки», виставки.

У школі проводяться науково-методичні наради, групові консультації. На них вивчаються нормативні документи та Листи МОН України; розглядаються питання про розвиток творчого потенціалу вчителя; про особливості компетенцій та компетентностей учнів. При проведенні цих заходів також використовуються презентації, відеофрагменти, рольові ігри, моніторингові дослідження, взаємовідвідування уроків із наступним обговоренням, мультимедійні технології, психологічні вправи та тренінги. Заняття проводиться відповідно потреб опрацювати нормативні документи, вирішити життєво необхідні проблеми.

У Боярському НВК працює творча група вчителів, яка складається із 6 осіб. Проблемне питання групи, над яким вона працює, – «мультимедійні технології на сучасному уроці як один із варіантів підвищення педагогічної майстерності діяльності вчителя і розвитку творчої особистості учня», виходить із науково-методичної проблеми НВК. Члени творчої групи працюють в декількох напрямках:

1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій.

2. Впровадження проектної діяльності на уроках та у виховній роботі.

3. Впровадження мультимедійних технологій у практику роботи.

Члени творчої групи вивчають досвід роботи колег шкіл України, проводять апробацію нових навчальних форм, методів, прийомів, презентують їх для педагогів НВК, учасників РМО.

У Боярському НВК працює школа молодого вчителя. На її заняттях розглядаються питання організації навчально-виховного процесу: планування, ведення шкільної документації, типи уроків, структура уроку, етапи, форми і методи проведення уроку, дозування часу, сучасні вимоги до проведення уроків; проводяться практичні заняття, анкетування; розглядаються нормативні документи. На заняттях школи молоді вчителі вчаться володіти собою, спілкуватися з учнями, розв'язувати педагогічні задачі, конфліктні ситуації. У навчальному закладі проходить стажування молодих спеціалістів. За ними закріплено наставників, налагоджено взаємовідвідування уроків між наставниками і молодими вчителями. У рамках «Репетитора для молодих вчителів» проводиться демонстрація «показових виступів» досвідчених педагогів.

У 2014-2015 н.р. учитель Боярського НВК Шимко Л.П. стала переможцем районного конкурсу «Учитель року» у номінації «Біологія» та посіла 10 місце на обласному рівні.

У 2015-2016 н.р. учитель Боярського НВК Калитенко О.В. стала переможцем цього конкурсу у номінації «Правознавство».

Певних успіхів учні НВК добилися на районних і обласних олімпіадах.

Систематично учні школи посідають призові місця на районних олімпіадах з інформатики та програмування, а також беруть участь у обласних олімпіадах – учитель Ніщименко В.І.

Збільшилась кількість учнів, які брали участь у інтеренет – конкурсах.

У процесі роботи над методичною проблемою в навчальному закладі працює 4 методичних об’єднань учителів; 1 педагог НВК очолює районне методичне об’єднання.

Кiлькiсть переглядiв: 295

Коментарi