• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Виховна робота


Виховна система школи:
«Школа зростання особистості"

Школа - це простір життя дитини; тут вона не готується до життя, а повноцінно живе, і тому вся діяльність навчального закладу відбувається так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя.

Проблема, над якою працює школа у виховній та позакласній роботі:«Виховання і розвиток компетентної, освіченої, духовно багатої, патріотично-свідомої особистості, конкурентноспроможної в сучасному житті».

Проблемне питання методичного об’єднання класних керівників:“Підвищення рівня вихованості особистості та формування в учнів життєвих цінностей шляхом впровадження гуманної педагогіки”.

Проблема, над якою працює заступник директора з виховної роботи: “Формування соціальної компетенції учнів у сучасній школі”.

Система виховної роботи в школі розроблена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» Конвенції ООН про права дитини, статуту навчального закладу.Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи школи, є ідея гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору. В Законі України «Про загальну середню освіту» особлива увага приділяється вихованню громадянина-патріота своєї держави, який готовий до подальшого навчання та трудової діяльності зі своїми політичними переконаннями, формуванню творчої особистості, свідомого відношення до своїх обов’язків; формуванню навичок здорового способу життя. Одним із основних завдань, які поставив перед собою педагогічний колектив школи – це створення належного освітнього середовища для розвитку здорової дитини, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки, формування в учнів свідомого ставлення не лише до власного життя і здоров’я, а й оточуючих. Характер виховання повинен передбачити глибоке розуміння вчителем фізіологічної природи вихованців їх індивідуальні риси та можливості, повагу до особистості дитини.

Нормативно - правова база з виховної роботи

1. Конвенція про права дитини

2. Закон України " Про молодіжні та дитячі громадські організації"

3. Про затвердження Державної цільової соціальної програми " Молодь України" на 2009/2015 роки

4. Программа "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів"

5. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. Наказ №641 від 16.06.2015

6. План виховної роботи на 2019/2020 н.р.

Кiлькiсть переглядiв: 324

Коментарi